Japan KnowHow Delivery - Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển

CHUỖI WORKSHOP TRIẾT LÝ XÂY DỰNG VÀ DẪN DẮT DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Triết lý quản trị nhân sự

Triết lý quản trị nhân sự

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Diễn giả: Shinya Inoue
Tổng giám đốc công ty TNHH The Support Việt Nam

Thời gian: 25/08/2017 9:00-17:00
Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hotline: 0873.012.347 – 0909.310.768

Xem thông tin chi tiết

Triết lý kỹ năng lãnh đạo

Triết lý kỹ năng lãnh đạo

Diễn giả: Shinya Inoue
Tổng giám đốc công ty TNHH The Support Việt Nam

Thời gian: 26/08/2017 9:00-17:00
Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hotline: 0873.012.347 – 0909.310.768

Xem thông tin chi tiết

Pro Salesman – Người bán hàng tuyệt vời

Pro Salesman – Người bán hàng tuyệt vời

Master: Nguyễn Ngoan
Chủ tịch Mandamind Corporation

Thời gian: 15/09/2017 9:00-17:00
Địa điểm: Phòng 401, 216 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3
Hotline: 0873.012.347 – 0909.310.768

Xem thông tin chi tiết

Triết lý chiến lược kinh doanh

Triết lý chiến lược kinh doanh

Diễn giả: Shinya Inoue
Tổng giám đốc công ty TNHH The Support Việt Nam

Thời gian: 21/10/2017 9:00-17:00
Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hotline: 0873.012.347 – 0909.310.768

Xem thông tin chi tiết

Tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo

Master: Nguyễn Ngoan
Chủ tịch Mandamind Corporation

Thời gian: 10/11/2017 9:00-17:00
Địa điểm: Phòng 401, 216 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3
Hotline: 0873.012.347 – 0909.310.768

Xem thông tin chi tiết